نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
Taghvim
دوشنبه
7
تیر 1395
/ / میلادی
رویدادهای هفته جاری
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

کنوانسیون سیستم هماهنگ شده

معاهده و پیمانی است که کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی کالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این کنوانسیون از سال ۱۹۸۸ برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال ۱۳۷۴ رسما به این کنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این کنوانسیون را از ابتدای سال ۱۳۷۵ در مقررات صادرات و واردات اجرا می کند.