نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 

 

 آدرس ، شماره تلفن و ساعات خونگیری مراکز انتقال خون استان اصفهان
 
 
ردیف
نام پایگاه
نام شهرستان
نشانی
شماره تماس
روزهفته
ساعات خونگیری
مسوول پایگاه
1
مرکزاهدای خون خواجو
اصفهان
میدان خواجو
2227775-2228885
0331
شنبه تا پنج شنبه
7:30 الی 19:30
دکترطبیب پور
جمعه ها
7:30 الی 13
 
2
مرکزاهدای خون شریعتی
اصفهان
خیابان چهارباغ بالا ابتدای خیابان شریعتی
6287282
0331
شنبه تا پنج شنبه
7:30 الی 12:30
دکترطبیب پور
3
مرکزاهدای خون عاشق اصفهانی
اصفهان
چهرراه عاشق اصفهانی – ابتدای عاشق غربی
5521801-5521800
0331
شنبه تا پنج شنبه
7:30 الی 12:30
دکترطبیب پور
4
مرکزانتقال خون کاشان
کاشان
میدان قاضی اسدالله
5318855-0361
شنبه تا پنج شنبه
7:30 الی 12:30
آقای اعتمادی
5
مرکزانتقال خون شهرضا
شهرضا
خیابان دکتربهشتی
2227833-0321
شنبه تا پنج شنبه
7:30 الی 19:30
دکترشعاعی
6
مرکزانتقال خون خوانسار
خوانسار
بلوارمعلم
2220443-0371
شنبه تا پنج شنبه
7:30 الی 19:30
اقای سعیدی
7
مرکزانتقال خون نجف آباد
نجف آباد
خیابان 17 شهریورغربی
2621113-0331
شنبه تا پنج شنبه
7:30 الی 19:30
آقای مهدیه
8
مرکزثابت اهدای خون گلپایگان
گلپایگان
خیابان ایت الله گلپایگانی
3253833-0372
شنبه تا پنج شنبه
8 الی 12:30
آقای سعیدی
9
مرکزاهدای خون نایین
نایین
خیابان امام خمینی
2254007-0323
شنبه – دوشنبه - چهارشنبه
8 الی 12:30
دکترطبیب پور
 

 ماخذ: اداره کل انتقال خون استان اصفهان