نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
آمبولانس های خصوصی اصفهان آمبولانس های خصوصی اصفهان

 

مشخصات مراکز آمبولانس خصوصی شهرستان اصفهان

 

ردیف

نام مرکز

آدرس مرکز

شماره تلفن- فاکس

 

1

بهبود

اول خیابان ارتش

6615000

 
 

2

ناجی

خیابان کاشانی جنوبی

2355222

 
 

3

شفا

خیابان دکتر باهنر ، خیابان هدایت

3365001

3353640

 
 

4

ادینه طب

کهندژ-50متر بعد از بانک صادرات

7656200