نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

شرايط لازم براي ثبت نام و صدور گواهينامه موتورسيكلت

مدارک:

اصل شناسنامه عكس‌دار.
چهار قطعه عكس جديد 4×3 رنگي و يا سياه و سفيد تمام‌رخ.
ارايه كارت پايان خدمت و يا مدارك قانوني حاكي از روشن شدن وضعيت نظام‌وظيفه براي متولدين 1338 به بالا .
فيش بانكي به مبلغ 20.000 ريال بابت عوارض به حساب وزارت كشور به شماره حساب 09/741 مربوط به خزانه‌داري كل.
فيش بانكي به مبلغ 10.000 ريال بابت تمبر گواهينامه به حساب وزارت دارايي به شماره حساب 90011 نزد بانك ملي شعبه شهرك آزمايش.
فيش بانكي به مبلغ 14.200ريال بابت معاينه جسماني به حساب بهداري ناجا به شماره حساب 94010 نزد بانك ملي شعبه حساب هاي دولتي.
قبض نقدي به مبلغ 5.000 ريال بابت در اختيار قراردادن موتورسيكلت براي آزمون عملي كه در محل آزمون در اختيار متقاضي قرار داده خواهد شد.

توضيح 1: متقاضي بايد قسمت رسيد براي پرداخت‌كننده فيش‌هاي مذكور را به متصديان امر آزمون ارايه نمايد.
توضيح 2: در صورت هر بار تجديد آزمون آئين‌نامه مبلغ 10.000 ريال و هر بار تجديد آزمون در مرحله آزمون عملي مبلغ 5.000 ريال به حساب 09/741 وزارت كشور واريز و فيش آن ارايه گردد.
توضيح 3: فيش‌هاي ياد شده قابل پرداخت در تمامي شعب بانك ملي ايران مي‌باشد.

شرایط صلاحیت:

حداقل 18 سال تمام.
قبول شدن در آزمايش آئين‌نامه راهنمايي و رانندگي.
قبول شدن در آزمايش رانندگي باموتورسيكلت.
انجام معاينه جسماني مورد تأييد بهداري.