نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

شرايط لازم براي صدور گواهينامه ويژه

مدارک:

در دست داشتن اصل شناسنامه عكس‌دار.
چهار قطعه عكس جديد 4×3 رنگي و يا سياه و سفيد تمام‌رخ.
در صورتي‌كه وسيله موردنظر مشمول تبصره فوق‌الذكر مي‌گردد در دست داشتن عين گواهينامه پايه يكم و چنانچه ، گواهينامه متقاضي صادره از شهرستان باشد ارايه تأييديه از واحد صدور گواهينامه شهرستان مربوطه.
ارايه كارت پايان خدمت و يا مدارك قانوني حاكي از روشن شدن وضعيت نظام‌وظيفه براي متولدين 1338 به بالا.
فيش بانكي به مبلغ 50.000 ريال بابت عوارض به حساب وزارت كشور به شماره حساب 09/741 مربوط به خزانه‌داري كل.
فيش بانكي به مبلغ 10.000 ريال بابت تمبر گواهينامه به حساب وزارت دارايي به شماره حساب 90011 نزد بانك ملي شعبه شهرك آزمايش.
فيش بانكي به مبلغ 11000ريال بابت معاينات جسماني به حساب بهداري ناجا به شماره حساب 94010 نزد بانك ملي شعبه حساب هاي دولتي.

نوع گواهينامه و مبلغ فيش : لودر 50.000ريال - ليفتراك 40.000ريال - جرثقيل 50.000ريال - گريدر 60.000ريال - بلدوزر 60.000ريال - بيل مكانيكي 50.000ريال
توضيح 1: فيش‌هاي ياد شده قابل پرداخت در تمامي شعب بانك ملي ايران مي‌باشد و متقاضي بايد قسمت رسيد براي پرداخت‌كننده را تسليم متصديان امر آزمون نمايد.
توضيح 2: در صورت هر بار تجديد آزمون آئين‌نامه مبلغ 10.000 ريال و هر بار تجديد آزمون در مرحله آزمون عملي بملغ 5.000 ريال به حساب 09/741 وزارت كشور و يك فيش نيز با توجه به نوع وسيله تعيين‌شده در جدول فوق‌الذكر به حساب 90017 شركت واحد واريز و قبض هاي ياد‌شده به متصديان امر آزمون تحويل گردد.


شرایط صلاحیت:

حداقل 23 سال تمام.
قبول شدن در آزمايش آئين‌نامه راهنمايي و رانندگي.
روشن كردن موتور و راندن وسايل نقليه موردنظر در جهات مختلف، ترمز كردن و دور زدن با آنها و كار با دستگاه.
تبصره: براي رانندگي با وسايل نقليه ويژ‌ه‌اي كه سرعت آنها از 40 كيلومتر در ساعت تجاوز مي‌كند در شهرها و راه هاي عمومي علاوه بر داشتن گواهينامه ويژه، داشتن گواهينامه پايه يكم نيز الزامي است.
انجام معاينات جسماني با تأييد بهداري ناجا.