نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
Taghvim
چهارشنبه
29
دی 1395
/ / میلادی
رویدادهای هفته جاری
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

صدور گواهينامه رانندگي پايه يكم

مدارک:

 • در دست داشتن اصل شناسنامه عكس‌دار
 • چهار قطعه عكس جديد 4×3 رنگي و يا سياه و سفيد تمام‌رخ
 • در دست داشتن عين گواهينامه پايه دوم و در صورتي كه گواهينامه صادره از شهرستان باشد ارايه تأييديه آن از واحد صدور گواهينامه شهرستان مربوطه
 • ارايه كارت پايان خدمت و يا مدارك قانوني حاكي از روشن شدن وضعيت نظام‌وظيفه براي متولدين 1338 به بالا
 • ارايه گواهي عدم اعتياد از بهداري ناجا
 • فيش بانكي به مبلغ 50.000 ريال بابت عوارض به حساب وزارت كشور به شماره حساب 09/741 مربوط به خزانه‌داري كل
 • فيش بانكي به مبلغ 10.000 ريال بابت تمبر گواهينامه به حساب وزارت دارايي به شماره حساب 90011 نزد بانك ملي شعبه شهرك آزمايش
 • فيش بانكي به مبلغ ۱۴.۲۰۰ريال بابت معاينات جسماني به حساب بهداري ناجا به شماره حساب 94010 نزد بانك ملي شعبه حساب هاي دولتي
 • قبض نقدي به مبلغ 15.000 ريال بابت در اختيار قرار دادن كاميون و اتوبوس در امر آزمون به حساب 90011 شركت واحد نزد بانك ملي شعبه منطقه 6 شركت واحد.

توضيح 1- متقاضي بايد قسمت رسيد براي پرداخت‌كننده فيش‌هاي مذكور را به متصديان امر آزمون ارايه نمايد.

توضيح 2- در صورت هر بار تجديد آزمون در مراحل آئين‌نامه و فني به مبلغ 10.000 ريال به حساب 09/741 وزارت كشور و هر بار تجديد آزمون تپه و شهر مبلغ 10.000 ريال به حساب 09/741 وزارت كشور و مبلغ 15000 ريال به حساب 90011 شركت واحد واريز و قسمت رسيد براي پرداخت‌كننده فيش ها به متصديان امر آزمون تسليم گردد.

توضيح 3- فيش‌هاي ياد شده قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران مي‌باشد.

شرایط صلاحیت:

 • حداقل 23 سال تمام
 • قبول شدن در آزمايش آئين‌نامه راهنمايي و رانندگي
 • قبول شدن در آزمايش رانندگي با اتومبيل‌هاي بزرگ اعم از كاميون به ظرفيت بيش از 2500 كيلوگرم و اتوبوس
 • داشتن اطلاعات فني لازم در ارتباط با وسيله نقليه
 • گذشتن دو سال تمام از تاريخ اخذ گواهينامه پايه دوم

تبصره: گواهينامه رانندگي پايه يكم براي رانندگي با كليه وسايل نقليه موتوري زميني باستثناء وسايل نقليه ويژه موتورسيكلت و موتورگازي مي‌باشد.

انجام معاينات جسماني مورد تأييد بهداري ناجا (به جز استفاده از عينك گواهينامه پايه يك با محدوديت ديگري صادر نخواهد شد)