نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
صدور كارت مربيگري آموزش رانندگی صدور كارت مربيگري آموزش رانندگی

صدور كارت مربيگري درجه ۲ آموزشگاه هاي رانندگي

شرایط صلاحیت:

دارا بودن گواهينامه پايه دوم (براي مربي آموزشگاه درجه 2) كه حداقل يك سال، از تاريخ صدور آن گذشته باشد.
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
مسلمان يا پيرو يكي از اديان رسمي ايران
حداقل 23 سال تمام
مربيان مرد بايستي متأهل بوده و چنانچه بخواهند به هنرآموزان زن آموزش دهند، اين اقدام بايستي بنا به تقاضا يا حضور يكي از محارم هنرآموز صورت گيرد. شرط تأهل براي مربيان زن وجود ندارد.

 

توضيح: مربيان زن فقط مجاز به آموزش هنرآموزان زن مي‌باشند.

داشتن سواد خواندن و نوشتن
ارايه گواهي عدم ابتلا به امراض مسري و عدم اعتياد از آزمايشگاه مركزي بهداري ناجا واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان قباديان
فاقد نقص عضو مؤثر در رانندگي
ارايه كارت پايان خدمت يا معافيت (دايم، كفالت، موقت، پزشكي) براي متولدين 1338 به بالا
شركت در كلاس هاي آموزشي و ارايه تأييديه مبني بر موفقيت در آزمون هاي مربوطه
سه قطعه عكس جديد 4×3

ارايه معرفي‌نامه از يكي از آموزشگاه هاي رانندگي مجاز