نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

مشخصات فني باغ گلها

سنگ گرانيت : 4000 متر مربع

جدول‌گذاري محوطه باغ : 4200 متر طول (از نوع تيشه‌اي)

مساحت ساختمان سر درب ورودي : 180 متر مربع

محوطه‌سازي پاركينگ : 4345 متر مربع

جدول ‌گذاري پاركينگ : 600 متر طول

كانال سازي با سنگ تيشه‌اي: 300 متر طول

احداث حوضها با سنگ تيشه‌اي : 80 متر مربع

احداث بركه : 3177 متر مربع

(كف بركه از سنگ ضايعات و بدنه‌ها از سنگ لاشه ساخته شده است)

كف فرش : 2500 متر مربع

زيرسازي در كل معابر باغ : 7453 متر مربع

محوطه سازي ورودي با سنگ مالون : 1500 متر مربع

بدنه سازي با سنگ مالون : 250 متر مربع

هزينه آزاد سازي : 1.200.000.000 ريال